کمترین: 
28
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
1/19 12:00
قیمت درام ارمنستان امروز 19 فروردین 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399