کمترین: 
8049
بیشترین: 
8053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8053
زمان: 
1/19 17:00
قیمت منات آذربایجان امروز 19 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 8053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":8051},{"date":"1398/01/19 15:00","price":8052},{"date":"1398/01/19 16:00","price":8049},{"date":"1398/01/19 17:00","price":8053}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398