کمترین: 
209
بیشترین: 
211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
211
زمان: 
1/19 17:00
قیمت روبل روسیه امروز 19 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":209},{"date":"1398/01/19 17:00","price":211}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398