کمترین: 
1473
بیشترین: 
1481
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1481
زمان: 
1/19 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1473},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1474},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1475},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1476},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1480},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1481}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398