کمترین: 
180
بیشترین: 
180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180
زمان: 
1/19 12:00
قیمت افغانی امروز 19 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":180}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399