کمترین: 
13686
بیشترین: 
13713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13711
زمان: 
1/19 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 13711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":13693},{"date":"1398/01/19 13:00","price":13690},{"date":"1398/01/19 14:00","price":13686},{"date":"1398/01/19 15:00","price":13696},{"date":"1398/01/19 16:00","price":13693},{"date":"1398/01/19 17:00","price":13697},{"date":"1398/01/19 18:00","price":13713},{"date":"1398/01/19 19:00","price":13709},{"date":"1398/01/19 20:00","price":13711}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399