کمترین: 
9217
بیشترین: 
9245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9245
زمان: 
1/19 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 19 فروردین 1398 , 9245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":9217},{"date":"1398/01/19 13:00","price":9220},{"date":"1398/01/19 17:00","price":9226},{"date":"1398/01/19 18:00","price":9234},{"date":"1398/01/19 19:00","price":9241},{"date":"1398/01/19 20:00","price":9245}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398