کمترین: 
9715
بیشترین: 
9758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9758
زمان: 
1/19 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 فروردین 1398 , 9758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":9715},{"date":"1398/01/19 13:00","price":9721},{"date":"1398/01/19 15:00","price":9727},{"date":"1398/01/19 17:00","price":9732},{"date":"1398/01/19 18:00","price":9747},{"date":"1398/01/19 19:00","price":9753},{"date":"1398/01/19 20:00","price":9758}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398