کمترین: 
10228
بیشترین: 
10277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10277
زمان: 
1/19 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 فروردین 1398 , 10277 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":10231},{"date":"1398/01/19 13:00","price":10228},{"date":"1398/01/19 14:00","price":10230},{"date":"1398/01/19 15:00","price":10235},{"date":"1398/01/19 16:00","price":10236},{"date":"1398/01/19 17:00","price":10237},{"date":"1398/01/19 18:00","price":10257},{"date":"1398/01/19 19:00","price":10274},{"date":"1398/01/19 20:00","price":10277}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398