کمترین: 
12270
بیشترین: 
12303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12303
زمان: 
1/19 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 19 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 12303 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":12270},{"date":"1398/01/19 13:00","price":12294},{"date":"1398/01/19 14:00","price":12277},{"date":"1398/01/19 15:00","price":12280},{"date":"1398/01/19 18:00","price":12286},{"date":"1398/01/19 19:00","price":12294},{"date":"1398/01/19 20:00","price":12303}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398