کمترین: 
2036
بیشترین: 
2038
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2038
زمان: 
1/19 18:00
قیمت یوان چین امروز 19 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2038 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":2038},{"date":"1398/01/19 14:00","price":2037},{"date":"1398/01/19 15:00","price":2038},{"date":"1398/01/19 16:00","price":2036},{"date":"1398/01/19 17:00","price":2037},{"date":"1398/01/19 18:00","price":2038}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398