کمترین: 
2401
بیشترین: 
2427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2405
زمان: 
1/19 19:00
قیمت لیر ترکیه امروز 19 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2405 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":2427},{"date":"1398/01/19 13:00","price":2408},{"date":"1398/01/19 14:00","price":2401},{"date":"1398/01/19 15:00","price":2404},{"date":"1398/01/19 16:00","price":2408},{"date":"1398/01/19 17:00","price":2415},{"date":"1398/01/19 18:00","price":2408},{"date":"1398/01/19 19:00","price":2405}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398