کمترین: 
17859
بیشترین: 
17875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17864
زمان: 
1/19 20:00
قیمت پوند امروز 19 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 19 فروردین 1398 , 17864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":17864},{"date":"1398/01/19 13:00","price":17875},{"date":"1398/01/19 14:00","price":17859},{"date":"1398/01/19 15:00","price":17866},{"date":"1398/01/19 16:00","price":17865},{"date":"1398/01/19 17:00","price":17868},{"date":"1398/01/19 18:00","price":17861},{"date":"1398/01/19 19:00","price":17872},{"date":"1398/01/19 20:00","price":17864}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398