کمترین: 
1850000
بیشترین: 
1969000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1957000
زمان: 
1/19 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 19 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1957000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1914000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1929000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1924000},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1941000},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1850000},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1954000},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1969000},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1959000},{"date":"1398/01/19 20:00","price":1957000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398