کمترین: 
421400
بیشترین: 
448500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
445800
زمان: 
1/19 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 19 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 19 فروردین 1398 , 445800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":436000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":439400},{"date":"1398/01/19 14:00","price":438300},{"date":"1398/01/19 15:00","price":442100},{"date":"1398/01/19 16:00","price":421400},{"date":"1398/01/19 17:00","price":445100},{"date":"1398/01/19 18:00","price":448500},{"date":"1398/01/19 19:00","price":446200},{"date":"1398/01/19 20:00","price":445800}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398