کمترین: 
920000
بیشترین: 
930000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
930000
زمان: 
1/19 14:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 19 فروردین 1398
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":920000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":930000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398