کمترین: 
1853100
بیشترین: 
1861300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1858300
زمان: 
1/19 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 19 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1858300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1853700},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1853100},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1854000},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1853200},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1853400},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1855400},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1861300},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1856200},{"date":"1398/01/19 20:00","price":1858300}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398