کمترین: 
2703000
بیشترین: 
2803000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2753000
زمان: 
1/19 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2753000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":2703000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":2753000},{"date":"1398/01/19 18:00","price":2803000},{"date":"1398/01/19 19:00","price":2753000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399