کمترین: 
1854500
بیشترین: 
1862700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1859600
زمان: 
1/19 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 19 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1859600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1855000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1854500},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1855400},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1854600},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1854700},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1856800},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1862700},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1857500},{"date":"1398/01/19 20:00","price":1859600}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398