کمترین: 
919000
بیشترین: 
929000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
929000
زمان: 
1/19 14:00
قیمت سکه گرمی امروز 19 فروردین 1398
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 929000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":919000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":929000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398