کمترین: 
569500
بیشترین: 
606100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
602400
زمان: 
1/19 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 19 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 19 فروردین 1398 , 602400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":589200},{"date":"1398/01/19 13:00","price":593800},{"date":"1398/01/19 14:00","price":592200},{"date":"1398/01/19 15:00","price":597500},{"date":"1398/01/19 16:00","price":569500},{"date":"1398/01/19 17:00","price":601500},{"date":"1398/01/19 18:00","price":606100},{"date":"1398/01/19 19:00","price":603000},{"date":"1398/01/19 20:00","price":602400}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398