کمترین: 
2699000
بیشترین: 
2799000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2749000
زمان: 
1/19 19:00
قیمت نیم سکه امروز 19 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2749000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":2699000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":2749000},{"date":"1398/01/19 18:00","price":2799000},{"date":"1398/01/19 19:00","price":2749000}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398