کمترین: 
427100
بیشترین: 
454600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451800
زمان: 
1/19 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 19 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 19 فروردین 1398 , 451800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":441900},{"date":"1398/01/19 13:00","price":445300},{"date":"1398/01/19 14:00","price":444200},{"date":"1398/01/19 15:00","price":448100},{"date":"1398/01/19 16:00","price":427100},{"date":"1398/01/19 17:00","price":451100},{"date":"1398/01/19 18:00","price":454600},{"date":"1398/01/19 19:00","price":452300},{"date":"1398/01/19 20:00","price":451800}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398