کمترین: 
4873000
بیشترین: 
4992000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4992000
زمان: 
1/19 20:00
قیمت سکه امامی امروز 19 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 4992000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":4876000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":4896000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":4873000},{"date":"1398/01/19 15:00","price":4906000},{"date":"1398/01/19 16:00","price":4922000},{"date":"1398/01/19 17:00","price":4946000},{"date":"1398/01/19 18:00","price":4974000},{"date":"1398/01/19 19:00","price":4947000},{"date":"1398/01/19 20:00","price":4992000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398