کمترین: 
4748000
بیشترین: 
4848000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4798000
زمان: 
1/19 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 4798000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":4748000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":4768000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":4798000},{"date":"1398/01/19 17:00","price":4818000},{"date":"1398/01/19 18:00","price":4848000},{"date":"1398/01/19 19:00","price":4798000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398