کمترین: 
186961
بیشترین: 
188592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188592.0
زمان: 
1/19 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 19 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 188592.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:40","price":186961.0},{"date":"1398/01/19 14:40","price":188592.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398