کمترین: 
13850
بیشترین: 
14050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14050
زمان: 
1/19 15:28
قیمت دلار در بازار تهران امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 14050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:21","price":13850},{"date":"1398/01/19 11:57","price":13880},{"date":"1398/01/19 12:26","price":13920},{"date":"1398/01/19 12:34","price":14000},{"date":"1398/01/19 12:35","price":14000},{"date":"1398/01/19 15:28","price":14050}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398