کمترین: 
3800
بیشترین: 
3865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3865
زمان: 
1/19 15:28
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 19 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:10","price":3800},{"date":"1398/01/19 12:25","price":3825},{"date":"1398/01/19 12:26","price":3830},{"date":"1398/01/19 14:43","price":3840},{"date":"1398/01/19 15:28","price":3865}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398