کمترین: 
4865000
بیشترین: 
4930000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4930000
زمان: 
1/19 15:28
قیمت سکه در بازار تهران امروز 19 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 4930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:10","price":4865000},{"date":"1398/01/19 11:52","price":4890000},{"date":"1398/01/19 12:26","price":4895000},{"date":"1398/01/19 14:43","price":4920000},{"date":"1398/01/19 15:28","price":4930000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398