کمترین: 
15309
بیشترین: 
15404
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15382
زمان: 
1/19 20:00
قیمت یورو امروز 19 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 19 فروردین 1398 , 15382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:00","price":15309},{"date":"1398/01/19 12:00","price":15380},{"date":"1398/01/19 13:00","price":15379},{"date":"1398/01/19 14:00","price":15384},{"date":"1398/01/19 15:00","price":15398},{"date":"1398/01/19 16:00","price":15404},{"date":"1398/01/19 17:00","price":15403},{"date":"1398/01/19 19:00","price":15393},{"date":"1398/01/19 20:00","price":15382}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398