کمترین: 
13390
بیشترین: 
13690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13690
زمان: 
1/19 20:00
قیمت دلار امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 19 فروردین 1398 , 13690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:00","price":13390},{"date":"1398/01/19 12:00","price":13687},{"date":"1398/01/19 13:00","price":13690},{"date":"1398/01/19 14:00","price":13687},{"date":"1398/01/19 15:00","price":13690},{"date":"1398/01/19 16:00","price":13682},{"date":"1398/01/19 17:00","price":13684},{"date":"1398/01/19 18:00","price":13690},{"date":"1398/01/19 19:00","price":13683},{"date":"1398/01/19 20:00","price":13690}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398