کمترین: 
64.3
بیشترین: 
64.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.3
زمان: 
1/19 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 19 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 64.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":64.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398