کمترین: 
13155.8
بیشترین: 
13155.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13155.8
زمان: 
1/19 10:00
قیمت بات تایلند امروز 19 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 فروردین 1398 , 13155.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":13155.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398