کمترین: 
3098.1
بیشترین: 
3098.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3098.1
زمان: 
1/19 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3098.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":3098.1}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399