کمترین: 
2969.7
بیشترین: 
2969.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2969.7
زمان: 
1/19 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2969.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":2969.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398