کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
1/19 10:00
قیمت ریال عمان امروز 19 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399