کمترین: 
13786.5
بیشترین: 
13786.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13786.5
زمان: 
1/19 10:00
قیمت دینار کویت امروز 19 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 13786.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":13786.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398