کمترین: 
488.3
بیشترین: 
488.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488.3
زمان: 
1/19 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 19 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 488.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":488.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398