کمترین: 
452
بیشترین: 
452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
452
زمان: 
1/19 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 فروردین 1398 , 452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":452}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399