کمترین: 
54.9
بیشترین: 
54.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.9
زمان: 
1/19 10:00
قیمت افغانی امروز 19 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 54.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":54.9}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398