کمترین: 
3140.7
بیشترین: 
3140.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3140.7
زمان: 
1/19 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3140.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":3140.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398