کمترین: 
3771.4
بیشترین: 
3771.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3771.4
زمان: 
1/19 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 19 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3771.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":3771.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398