کمترین: 
745.4
بیشترین: 
745.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
745.4
زمان: 
1/19 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 19 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 745.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":745.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398