کمترین: 
5487
بیشترین: 
5487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5487
زمان: 
1/19 10:00
قیمت پوند امروز 19 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 19 فروردین 1398 , 5487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":5487}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398