کمترین: 
4716.2
بیشترین: 
4716.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4716.2
زمان: 
1/19 10:00
قیمت یورو امروز 19 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 19 فروردین 1398 , 4716.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 10:00","price":4716.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398