کمترین: 
13700
بیشترین: 
13710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13710
زمان: 
1/19 11:13
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 13710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 09:54","price":13700},{"date":"1398/01/19 11:13","price":13710}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398