کمترین: 
1292.34
بیشترین: 
1297.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1297.66
زمان: 
1/19 18:00
قیمت اونس طلا امروز 19 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1297.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 06:00","price":1292.34},{"date":"1398/01/19 06:30","price":1294.95},{"date":"1398/01/19 07:00","price":1295.41},{"date":"1398/01/19 07:30","price":1296.33},{"date":"1398/01/19 09:00","price":1296.44},{"date":"1398/01/19 09:30","price":1296.29},{"date":"1398/01/19 10:00","price":1296.56},{"date":"1398/01/19 10:30","price":1296.67},{"date":"1398/01/19 11:00","price":1296.29},{"date":"1398/01/19 11:30","price":1297.58},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1297.25},{"date":"1398/01/19 15:30","price":1297.37},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1297.66}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398