کمترین: 
5194.9
بیشترین: 
5294.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5260.5
زمان: 
1/19 21:00
قیمت بیت کوین امروز 19 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 5260.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 00:00","price":5194.9},{"date":"1398/01/19 03:00","price":5219.1},{"date":"1398/01/19 06:00","price":5294.9},{"date":"1398/01/19 09:00","price":5293.8},{"date":"1398/01/19 12:00","price":5269.2},{"date":"1398/01/19 15:00","price":5279.6},{"date":"1398/01/19 18:00","price":5208.7},{"date":"1398/01/19 21:00","price":5260.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398