کمترین: 
1879000
بیشترین: 
1901000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1897000
زمان: 
1/18 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 18 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1897000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 13:00","price":1880000},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1879000},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1891000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1889000},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1891000},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1901000},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1897000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399