کمترین: 
428000
بیشترین: 
433000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
432100
زمان: 
1/18 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 18 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 18 فروردین 1398 , 432100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 13:00","price":428200},{"date":"1398/01/18 14:00","price":428000},{"date":"1398/01/18 15:00","price":430700},{"date":"1398/01/18 16:00","price":430300},{"date":"1398/01/18 17:00","price":430700},{"date":"1398/01/18 19:00","price":433000},{"date":"1398/01/18 20:00","price":432100}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398